Min bakgrunn


DET LILLE SOM SKAL TIL - FOR DEN STORE FORANDRINGEN

Mobil: 97961711

MIN BAKGRUNN


Min interesse for mennesket, hvem er vi - hva gjør vi - hvorfor gjør vi, er årsaken til at jeg i dag praktiserer som hypnoterapeut. Disse spørsmålene har fulgt meg hele livet. Undringen, spørsmålene og gleden av å observere og lytte til mennesker har styrt mine interesser opp gjennom tiden. Mange kurs og mye litteratur, samt livets lære ligger i bunnen for min praksis som hypnoterapeut i dag.


Min utdanning spenner over et vidt felt:

  • Ingeniør, NKI Ingeniørhøgskole, Trondheim
  • Revisorsertifisert, Grøner Certification, Oslo
  • Autorisert jobbklubbinstruktør, Arbeidsmarkedsetaten, Bodø
  • Praktisk prosjektledelse (PDC), Nybro-Bjerck AS og Oslo ingenørhøgskole
  • Kvalitetssikring, NKI, Oslo
  • Hypnoterapi, Hypnoseakademiet, Trondheim
  • EFT, LionHearthTraining og Hypnoseakademiet, Trondheim
  • Regresjonshypnose, Hypnoseakademiet, Oslo


Mai 2010 fullførte jeg eksamen etter et år Hypnoterapiutdanning gjennom Hypnoseakademiet. Utdannelsen er godkjent av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH), American Board of Hypnotherapy (ABH) samt International Institute og Clinical Hypnosis (IICH).


Etter utdannelsen etablerte jeg en privat praksis hvor jeg hadde kontor i Sandnessjøen og på Dønna.


Høsten 2010 tok jeg påbygging innen regresjonshypnose. Siden har jeg praktisert fra privat praksis på Bjørn i Dønna kommune.