Hypnoterapi


DET LILLE SOM SKAL TIL - FOR DEN STORE FORANDRINGEN

Mobil: 97961711

HYPNOTERAPI - BEHANDLING


I dag finnes det utallige terapiformer, både alternative og tradisjonelle. Alle har de det samme målet, nemmelig å gjøre deg frisk og hel. Det er fordeler og ulemper ved så mange terapiformer å velge i. Fordelene er at noe vil som regel passe for alle. Ulempene er at det er veldig vanskelig å velge hva som er best for en. Velger du alternativ behandling koster det gjerne mye også.


For at du skal ha et grunnlag for å velge om hypnoterapi er rett for deg, vil jeg forklare hvordan en vanlig terapitime foregår.

Det første som skjer når du møter opp er at du fyller ut et  enkelt ”inntaksskjema”. Dette for å sikre både deg og meg med at du har forstått behandlingen.


Deretter bruker vi noen minutter på snakke om hvordan en terapitime foregår så du føler deg helt trygg på hva vi skal gjøre. Vi snakker om dine ønsker for denne timen, hva du ønsker å forandre på eller finne ut av. Er det mønster/vane du vil endre, snakker vi om hva som skapte grunnlaget for dette mønsteret/vanen.


Når vi er enige om hva du ønsker med timen foretar jeg noen enkle tester for å se hvordan du responderer på mine forslag. Dette gir meg et bilde av kommunikasjonen mellom bevisstheten og underbevisstheten din, som igjen forteller meg hvordan vi best mulig kan kommunisere med underbevisstheten (hvor mønstrene/vanene ligger).


Jeg tar deg så med på en rolig, trygg og behagelig avslapning. Vi spiller gjerne noe rolig fin musikk i bakgrunnen. Når du føler deg helt avslappet og trygg begynner vi å jobbe med mønstrene/vanene du ønsker å endre. Noen ganger snakker vi sammen mens du er avslappet, noen ganger lytter du bare. OG HUSK….du har hele tiden full kontroll på hva som skjer. DU bestemmer hvor godt du vil slappe av. DU bestemmer om du vil stoppe. Du kan lese mer om hva som skjer under en hypnose på siden ”Hypnose”.


Når vi har jobbet med dine ønsker for denne timen tar jeg deg sakte og behagelig ut av avslapningen, og vi er ferdige med timen. Du vil alltid føle deg vel etter en terapitime.


Du vil merke at mønstrene/vanene du ville endre begynner å blekne, og for til slutt å forsvinne helt. Dette skjer ofte etter bare en time. Men noen ganger kan det være behov for flere timer for å etablere varige endringer.