Hypnose


DET LILLE SOM SKAL TIL - FOR DEN STORE FORANDRINGEN

Mobil: 97961711

HVA ER HYPNOSE


Hypnose er behagelig, virkningsfullt og helt ufarlig.


Dette var kanskje en enkel forklaring. Jeg skal forklare litt nærmere om dette fenomenet (som slett ikke er noe fenomen, som du etter hvert vil skjønne).


Hypnose er en fullstendig naturlig tilstand som vi alle har opplevd mange ganger før. Faktisk så befinner vi oss i en hypnotisk tilstand minst to ganger i døgnet – like før vi sovner inn, og like før vi våkner helt. I denne døsete, avslappede tilstanden er vår kritiske sans mer eller mindre fraværende og vi har tilgang til underbevisstheten. Terapeuten eller hypnotisøren tar deg med inn i denne avslappede, døsete og behagelige tilstanden og gir underbevisstheten de forslag som du og terapeuten er blitt enige om.
BEVISSTHETSNIVÅER

I denne sammenhengen deler vi gjerne opp sinnet i to deler: ”bevisstheten” og ”underbevisstheten”.  Og vi kan kalle grenseskillet mellom disse to for ”den kritisk sans”.


Bevisstheten er delvis kontrollerbar ved at vi kan bestemme hva vi vil gi oppmerksomhet til. Vi kan også la bevisstheten ”seile” av gårde uten at vi kontrollerer den. Du har kanskje opplevd å plutselig ta deg selv i å tenke på noe uten å være bevist på det. Ofte blir også bevisstheten preget av følelser eller mønster fra underbevisstheten. Noen ganger kan disse følelsene eller mønstrene ta mye av fokuset til bevisstheten. 


Underbevisstheten er vanskeligere å kontrollere. Her finner du alle automatiserte aktiviteter. For eksempel når du spiser. Du må ikke tenke at  ”nå skal hånden min løfte gaffelen opp til munnen”. Det foregår helt automatisk. Eller når du går ”nå må jeg løfte den venstre foten, flytte balansen over til den høyre, legge litt vekt forover……”. Det skjer helt automatisk fordi det er innlært og arkivert i underbevisstheten. Vi kaller dette for ”mønster” som er preget i vår underbevissthet. Når du er i en avslappet tilstand (hypnose) gir du tilgang til underbevisstheten og ”mønstrene” som ligger der, som dermed kan endres med suggesjoner eller forslag fra terapeuten.


Underbevisstheten preges også av gjentakelser. Gjentar du noe mange nok ganger vil det normalt sette seg i underbevisstheten. Sterke opplevelser kan også sette spor, f.eks. ulykker, eller hendelser som har gitt sterke følelsesmessige opplevelser. Det kan være hendelser fra langt tilbake i tid, faktisk helt fra fødselen.